IETS VOOR U ALS TOEZICHTHOUDER?

 • Verhelderen en verdiepen waar u voor staat als RvC/T-lid
 • Kritische visie ontwikkelen op belang van governance
 • Uw échte missie als RvC/T-lid als er grote moeilijkheden zijn
 • Concreet oefenen in verantwoorden naar klanten, politiek en pers: waar staat ú voor?

OPLEIDINGSADVIES NODIG?

IN HET KORT 

Niveau: Master
Kosten: € 1.250,-, vrijgesteld van BTW
Data: do 14 sept + di 31 okt.
Locatie: centraal in het land
Docenten: zelf ervaring als commissaris én met zwaar weer situaties

Masterclass ‘Persoonlijk Governance Statuut©

De dialoog als toezichthouder met stakeholders is tegenwoordig verre van eenvoudig. U wordt persoonlijk aangesproken op de consequenties van uw optreden, of waarom u dat juist niet heeft gedaan. De vragen gaan alle kanten op, van inhoudelijk naar persoonlijk niveau: waar staat u eigenlijk zelf voor? Daar kan het mis gaan. U weet het antwoord wel, maar u heeft dit eigenlijk nooit scherp onder woorden leren brengen. Dit vergt een soort taal die u bijna nooit gebruikt. Gebrek aan innerlijke helderheid kan snel leiden tot haperen of verlamming.

Een ander voorbeeld. Heeft u ooit voor het dilemma gestaan: “moet ik degene zijn die …”? (vul maar in). Het probleem is serieus en u vindt dat er wat moet gebeuren, maar u staat alleen. Als u dán uw innerlijk kompas niet ‘op orde heeft’ is de kans groot dat u niets doet. U heeft niet echt voeling met waar u voor staat en vraagt zich af wat uw afbreukrisico is. Hoe gaat u een eventueel handelen uitleggen? Dus doet u niets….?

Om beter als toezichthouder te kunnen functioneren heeft u behoefte aan verdiepend inzicht in uw eigen beweegredenen en een heldere woordenschat waarmee u effectief met collega’s en belanghebbenden kunt communiceren. Wat is uw visie op de rol van governance in de maatschappij: namens “wie” bent u toezichthouder? Wat is uw mensbeeld: is direct afrekenen beter of juist een tweede kans geven? Maar ook: hoe haalt u zelf satisfactie en meerwaarde uit uw toezichthoudende functie? Kunt u in een sollicitatiegesprek goed uitleggen welke bijdrage u als toezichthouder concreet gaat leveren?

Doelgroep

U heeft al een governance opleiding gevolgd of enkele jaren ervaring als toezichthouder. Nu heeft u behoefte aan persoonlijke verdieping: voor uzelf helder hebben waar u écht voor staat en hierover ook effectief kunnen communiceren met de buitenwereld in nuchtere taal. U wilt beter kunnen selecteren welke nieuwe toezichthoudende functies bij u passen en wilt goed kunnen toelichten waar u voor staat. U zoekt goede begeleiding van een ervaren toezichthouder.

Doel en opzet

De masterclass kenmerkt zich vooral door ‘doen’. Naast plenaire bespreking gaat u in een veilige setting met gelijkgestemden actief aan de slag met boardroom simulaties in kleine groepjes. U heeft de ruimte heeft om in te gaan op uw diepere drijfveren. U leert om de ‘juiste taal’ onder de knieën te krijgen en toe te passen. ‘Uitleggen aan anderen’ dwingt om de eigen beweegredenen dieper te doorgronden.

De inhoud van uw Persoonlijk Governance Statuut© blijft ‘van u’. Wij corrigeren niet. Wat wij wel doen is samen met u nagaan of u coherent en consistent bent, de consequenties goed heeft doordacht en of u de belangrijke onderwerpen heeft ‘geraakt’.

Enkele toepassingen van uw Persoonlijk Governance Statuut©

Is uw Persoonlijk Governance Statuut© eenmaal gereed, dan zijn er diverse toepassingen:

 • Fungeert als uw kompas bij het nemen van moeilijke besluiten
 • Legt de fundering en legitimering van waaruit u verantwoording aan stakeholders aflegt
 • Vormt uw richtsnoer bij sollicitatiegesprekken voor toezichthoudende functies
 • Geeft verdieping aan voorbereiding voor jaarlijkse zelfevaluatie van RvC/RvT
 • Is excellente opmaat voor het schrijven van een gezamenlijke Board Missie Statement
Programma:

Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is uw persoonlijke missie, waar staat u voor in het leven, wat wilt u eruit halen?
 • Wat zijn uw diepere drijfveren, hoe verhouden die zich tot toezichthouden?
 • Wat zijn uw kernwaarden? Met welk type bestuurders of toezichthouders vindt u het lastig? Wat zijn de consequenties?
 • Waarom zijn er ondernemingen, wat is hun bestaansrecht en wat is de relatie met toezicht? Wanneer is er eigenlijk toezicht nodig?
 • Wat is de rol van politiek en externe toezichthouders? Als die er niet waren, zouden die er dan moeten zijn? Hoe beïnvloedt dat uw handelen?
 • Welke toezichthoudende functies passen bij u? Wat brengt u en wat wilt u ervoor terug?
 • Hoe verantwoordt u zich? Hoe legt u de link met uzelf en wie u bent in nuchtere taal?

Werkwijze

De masterclass begint met een individueel intake-gesprek, naar keuze via skype of face-to-face. Hierin worden de doelstellingen van de masterclass nader toegelicht en krijgt u de opdracht voor het eerste huiswerk mee. Dit huiswerk levert u vooraf in en bespreken wij tijdens de eerste avond in een kleine groep (maximaal 6 tot 8 deelnemers). Vervolgens oefent u in rollenspellen aan de hand van mini-cases en praktijkgevallen in toezicht.

U krijgt opnieuw huiswerk mee dat tijdens de tweede avond wordt besproken in hetzelfde format. In de week erna schaaft u verder aan uw Persoonlijk Governance Statuut©  en levert het concept in. Dit wordt in een individueel, afsluitend interview (2 uur) nader met de docent besproken. Dan schrijft u de definitieve versie van uw Persoonlijk Governance Statuut©.

logoicoon

“Degene die in tijden van moeilijkheden weet waar hij voor staat is slagvaardig en groeit al snel uit tot de natuurlijke, informele leider….”

Programmaleiders

Drs. Bert Iedema RA

lees meer

Martin de Ruiter

lees meer
Tijdstip en investering

Planning: do 14 sept + di 31 okt.

Locatie: centraal in het land

Kosten: € 1.250,- (inclusief literatuur, lunches en diner). Vrijgesteld van BTW

Docenten: zelf ervaring als commissaris en met persoonlijke missie en zingeving

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.