Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een Opleiding in-company en Opleiding met open inschrijving

Governance Masterclasses biedt twee soorten opleidingen aan. Een opleiding met Open inschrijving is een opleiding waarop iedereen zich kan inschrijven. De deelnemers zijn afkomstig uit diverse organisaties en hebben vergelijkbare leerdoelen en achtergronden, wat het boeiend maakt van elkaar te leren. Daarnaast bieden wij In-company opleidingen, uitsluitend bedoeld voor de gezamenlijke Raad van Commissarissen/Toezicht en/of Raad van Bestuur van een specifieke organisatie. De inhoud, oefeningen, methoden en gebruikte voorbeelden stemmen wij af op de behoeften van die organisatie.

Welke opleiding sluit het beste aan bij mijn leerdoelen?

Soms is het lastig een keuze te maken. Past de ene opleiding nu beter, of toch de andere? Of weet u het nog helemaal niet? Wij geven u graag een persoonlijk advies geven in een telefoongesprek. U kunt ook het contactformulier invullen, waarna wij telefonisch contact met u opnemen.

Waarom is er een intake-gesprek?

In geval van twijfel, bij u of bij ons, of een opleiding voldoende bij uw specifieke wensen, ervaring en achtergrond past, plannen wij een intake-gesprek in. Dit kan telefonisch, per skype of per telefoon zijn. Gezamenlijk proberen wij dan vast te stellen of de opleiding écht bij uw wensen past. Wij plannen het intake-gesprek direct na ontvangst van uw inschrijvingsformulier in onderling overleg in. Uw inschrijving is pas definitief nadat het intake-gesprek heeft plaatsgevonden en wij de inschrijving hebben bevestigd.

Kan ik de opleiding met de gehele RvC/T volgen?

Ja, in beginsel kan een opleiding met de gehele RvC/T worden gevolgd. Maar in geval de opleiding ingaat op het omgaan met persoonlijke emoties en gevoelens raden wij dit af. De aanwezigheid van een bekende kan dan belemmerend werken op uw leerproces (bijvoorbeeld op de mate waarin u zichzelf vrij voelt over uw persoonlijke situatie en gevoelens te praten), terwijl wij dan niet diep genoeg kunnen ingaan op de behoeften van een team, omdat er ook nog andere deelnemers zijn. In zo’n geval raden wij een In-company opleiding aan.

Kan ik een opleidingsblok in een andere groep volgen?

Nee, dat kan niet. Voor uw eigen leerproces is het van belang dat u de opleidingsblokken volgt in uw eigen groep en met uw eigen opleider.

Waarom is eigen casuïstiek nuttig voor de opleiding?

Door het gebruik van eigen situaties is het geleerde sneller toe te passen in uw praktijk dan wat u leert in een standaard oefening. Eigen situaties sluiten beter aan bij uw belevingswereld of hebben direct betrekking op uw leerdoelen of waar u problemen ervaart.

Wat is de achtergrond van de opleider?

De achtergrond van onze opleiders hangt sterk af van het type opleiding dat wij aanbieden. Maar of het nu om inhoudelijke kennisoverdracht of omgaan met persoonlijke processen gaat, steeds hebben onze opleiders ruime ervaring met die specifieke problematiek. Daarnaast heeft altijd tenminste één aanwezige opleider persoonlijk ruime ervaring als toezichthouder opgedaan. Onze opleiders worden uitgebreid ingewerkt en scholen zichzelf regelmatig bij.

Is de eventuele hotelovernachting inbegrepen in de opleidingsprijs?

Nee, de opleidingsprijzen zijn altijd exclusief het hotelarrangement (logies + ontbijt). Bovenop de opleidingsprijs komen de kosten voor de eventuele overnachting en ontbijt. Als de opleiding bestaat uit aaneensluitende dagen dan kunt u ervoor kiezen te overnachten. Wij raden dit aan om 2 redenen. Ten eerste is dit voor het groepsproces goed. Ten tweede gaan wij meestal tot ca 20.00 uur door, waarna het diner nog volgt. Overnachtingen boekt u rechtstreeks bij het hotel en rekent u ook na afloop persoonlijk, rechtstreeks met het hotel af. De eigen annuleringsvoorwaarden van het hotel zijn van toepassing.
Ook persoonlijke consumpties, telefoonkosten e.d. dienen bij vertrek rechtstreeks bij de receptie van de opleidingslocatie te worden afgerekend.

Zijn de eventuele kosten voor lunch en diner inbegrepen in de opleidingsprijs?

Bij opleidingen die ’s morgens én ’s middags plaatsvinden zijn de kosten voor de lunch altijd inbegrepen in de opleidingsprijs.
Bij opleidingen die ’s middags én ’s avonds plaatsvinden zijn de kosten voor het diner altijd inbegrepen in de opleidingsprijs.
Bij opleidingen die ’s morgens + ’s middags + ’s avonds plaatsvinden zijn de kosten voor lunch + diner inbegrepen in de opleidingsprijs.
Steeds zijn inbegrepen de kosten van gezamenlijke consumpties tijdens lunch of diner.
Kosten van drankjes buiten lunch of diner (bijvoorbeeld ’s avonds aan de bar) zijn altijd voor eigen rekening van de deelnemer. Koffie en thee die tijdens de opleiding worden geschonken zijn inbegrepen in de opleidingsprijs.

Zijn de parkeerkosten bij de locatie inbegrepen?

Met de meeste van onze locaties komen wij overeen dat u gratis kunt parkeren. Echter bij sommige locaties dient u zelf de parkeerkosten te voldoen.

Waar vind ik de routebeschrijving van de locatie waar de opleiding wordt gegeven?

Op de online leercommunity MijnGM vindt u in uw agenda het adres en de routebeschrijving van de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

Wie of wat is Governance Masterclasses?

Governance Masterclasses is de handelsnaam van Merlin’s View B.V. Wij richten ons specifiek op het door-ontwikkelen van de kennis, ervaring en persoonlijke dynamiek van toezichthouders en bestuurders op het terrein van corporate governance. Governance Masterclasses stelt zich tot doel de toezichthouder en bestuurder meer beslagen ten ijs te brengen en daarnaast authentieker en contextgevoeliger te maken en meer regie te geven over zijn persoonlijke ontwikkeling. Zo leert hij of zij zijn of haar potentieel volledig te benutten.

Waar vindt de opleiding plaats?

De opleidingen van Governance Masterclasses worden gegeven op aantrekkelijke locaties in het land. Governance Masterclasses maakt gebruik van hotels en conferentiecentra met uitstekende vergader- en opleidingsfaciliteiten verspreid door het land.

Wat zijn de aanmeldingsvoorwaarden voor een opleiding?

Inschrijving
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u als deelnemer een bevestiging per email of per post toegestuurd. Uw aanmelding is daarmee definitief.

Optie
Het is niet mogelijk om een optie op een opleiding te nemen.

Lunch en Diner
De diner- en/of lunchprijs tonen wij altijd apart op de factuur (ook al is deze inbegrepen in de cursusprijs), omdat wij hierover 6% BTW moeten rekenen. Indien een diner is inbegrepen, betreft dit een eenvoudige broodjesmaaltijd (1-daags opleidingen) of een driegangendiner (meerdaags opleidingen) inclusief twee drankjes en koffie/thee.

Overnachting en persoonlijke consumpties
De kosten voor een hotelovernachting (logies + ontbijt) en) zijn niet inbegrepen in de opleidingsprijs. Deze dient u zelf rechtstreeks te boeken en af te rekenen bij de desbetreffende hotellocatie. Ook de kosten van persoonlijke consumpties (bijvoorbeeld aan de bar) dient u zelf af te rekenen bij de desbetreffende locatie.

Voorovernachting
Uiteraard is het mogelijk de avond voorafgaand aan de opleiding te blijven overnachten. Indien u dit wenst dient u dit zelf rechtstreeks te boeken en af te rekenen bij de desbetreffende hotellocatie

BTW
Governance Masterclasses is een handelsnaam van Merlin’s View B.V. Merlin’s View B.V. is geregistreerd in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl). Dit geeft ons de mogelijkheid om voor onze opleidingen geen BTW in rekening te brengen. Indien dit voor u belangrijk is, dient u dit op het inschrijvingsformulier te vermelden. Voor lunch en diner dienen wij echter altijd 6% BTW in rekening te brengen.

Annuleren
Annulering dient schriftelijk of per email plaats te vinden. Bij annulering van een inschrijving langer dan vier weken voor de aanvangsdatum van de opleiding brengt Governance Masterclasses u geen kosten in rekening. Annuleert u binnen vier weken voor aanvangsdatum van de opleiding, wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht. Annuleert u binnen 2 weken voor aanvangsdatum van de opleiding, worden naast de cursusprijs ook de volledige arrangementskosten (lunch en diner, voor zover van toepassing) in rekening gebracht. Het is mogelijk om bij verhindering een geschikte vervanger te sturen, mits deze voldoet aan onze toelatingseisen. Bij het niet verschijnen op de eerste dag van de opleiding of bij tussentijdse beëindiging van uw deelname worden eveneens de volledige cursusprijs alsmede volledige arrangementskosten (lunch en diner, voor zover van toepassing) in rekening gebracht. Uw overige hotelkosten blijft u ten allen tijde zelf verschuldigd aan de desbetreffende vergader/hotellocatie.
De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen gaat in op de dag dat de deelnemer het inschrijvingsformulier aan Governance Masterclasses verzendt.

Governance Masterclasses behoudt zich het recht voor om bij geringe deelname wijzigingen in de begeleiding aan te brengen en om tot uiterlijk een week voor aanvang van de opleiding bij onvoldoende deelname de opleiding te annuleren. De deelnemer heeft geen recht op schadevergoeding wegens annulering.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor een opleiding?

Onze opleidingen zijn in beginsel bestemd voor ervaren toezichthouders of voor aspirant toezichthouders. Meestal zijn aspirant toezichthouders op het moment van inschrijving actief in een bestuurlijke functie. Al onze cursussen zijn op HBO-plus of op WO-niveau. Bij elke cursus wordt precies vermeld voor wie de cursus is bestemd. Bij twijfel of u voldoen aan de toelatingsvoorwaarden plannen wij vooraf een intake-gesprek. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Wordt over de prijzen van opleidingen BTW berekend?

Voor onze opleiding hebben wij in beginsel de mogelijkheid om geen BTW in rekening te brengen. Zie ook de vraag over de Aanmeldingsvoorwaarden.
Mocht Governance Masterclasses op enig moment niet langer beroep kunnen doen op de BTW-vrijstelling, dan zal zij vanaf dat moment de verschuldigde omzetbelasting in rekening brengen. De vergoeding wordt alsdan geacht exclusief omzetbelasting te zijn overeengekomen.

Ik heb mij aangemeld voor een cursus. Kan ik die aanmelding nog annuleren?

Ja, u kunt een geboekte opleiding annuleren, mits u dit doet per brief of e-mail. Tot vier weken voor aanvang van de cursus zijn er geen kosten aan verbonden, daarna betaalt u de volledige cursuskosten. Annuleert u korter dan twee weken van te voren, dan bent u ook de kosten van eventuele lunch of diner verschuldigd. Indien u tijdig een vervanger aanmeldt die aan de toelatingsvoorwaarden van Governance Masterclasses voldoet, dan bent u geen kosten verschuldigd. Bij sommige opleidingen dient dit uiterlijk vier weken van te voren te geschieden.

Gaat de cursus door?

Bij voldoende deelname gaat de cursus door. Uiterlijk ongeveer vier weken vóór aanvang wordt besloten of een cursus doorgaat. Indien de cursus geen doorgang vindt, ontvangen degenen die zich hadden ingeschreven schriftelijk bericht.

Ik heb een deel van de cursus gemist. Krijg ik dan toch een certificaat?

Governance Masterclasses houdt zich aan de richtlijnen van de NBA (Nederlandse Bond van Accountants). Dit houdt in dat ’s morgens en ’s avonds steeds een presentielijst wordt getekend door de deelnemers. Indien een deelnemer slechts een gedeelte van de opleiding heeft bijgewoond, krijgt hij wel een Governance Masterclasses certificaat, maar wordt daar slechts het aantal studie-uren op aangetekend dat correspondeert met het gedeelte dat wel door de deelnemer is bijgewoond. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald bij een andere cursus.

Wanneer en op welke wijze moet ik betalen?

Wij versturen de facturen ongeveer 4 weken vóór aanvang van een cursus. Afhankelijk van wat u op het inschrijfformulier hebt aangegeven, krijgt u of uw werkgever de factuur toegestuurd. Op de factuur is aangegeven hoe het geld gestort kan worden en wat de uiterste betaaldatum is.
Indien de betaling op de eerste opleidingsdag niet is ontvangen wordt u in beginsel niet toegelaten tot de opleiding.

Kan ik in termijnen betalen?

Nee, betaling in termijnen kan niet.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact met ons op, u kunt ons bereiken op telefoonnummer 020-494 60 60. U kunt uw vraag ook per mail stellen u krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.