IETS VOOR U ALS TOEZICHTHOUDER?

 • Diepgaand inzicht in perspectief van de bank
 • Interventie mogelijkheden van RvC/T naar directie en bank
 • Aanscherpen van omgaan met emoties van directie, DGA en mede RvC/T-leden
 • Toepassingsgericht met recente praktijkcases

OPLEIDINGSADVIES NODIG?

IN HET KORT 

Niveau: Master
Kosten: € 1.250,- (vrijgesteld van BTW)
Data: di 4 jul + di 26 sept + di 3 okt
Locatie: centraal in het land
Docenten: zelf ervaring als commissaris én met zwaar weer situaties

Masterclass ‘Toezicht op Organisaties in Zwaar Weer’

En dan gebeurt het… Geleidelijk aan of plotsklaps…. De onderneming of organisatie waar u toezicht op houdt verkeert in serieuze financiële moeilijkheden. De afspraken in de kredietovereenkomst zijn geschonden, er zijn liquiditeitstekorten, de bank eist vérgaande maatregelen en wellicht is er ook nog een conflict met de aandeelhouders. Maar niemand in de RvC/RvT of de directie heeft hier ervaring mee. Wat staat u te doen? Hoe zit het met uw aansprakelijkheid? Wel of niet als toezichthouder rechtstreeks met de bank communiceren? Kan dat zomaar, wat de bank vraagt? Gaat de accountant de jaarrekening afkeuren?

U staat als toezichthouder van een organisatie in moeilijkheden onder grote druk. Er is geen geld meer en de tijd is op. Het duurt te lang voordat een nieuwe strategie tot resultaten leidt en de bank eist nú actie. Maar… de aandeelhouders hebben soms tegenovergestelde belangen en de directie aarzelt om in te grijpen, want zij voelt zich schuldig, weet niet of zij het vertrouwen nog geniet en heeft geen ervaring met dit soort situaties. Om beter als toezichthouder te kunnen functioneren heeft u behoefte aan verdiepend inzicht in het krachtenveld en uw interventie-mogelijkheden. Waar legt u de prioriteit? Waar stuurt u op? Wanneer sluit u een compromis? Hoe begeleidt u de directie? Hoe hoog moet het tempo zijn? Bovendien wilt u uw vaardigheden aanscherpen om in dit soort situaties specifieke, lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en effectief te blijven.

Doelgroep
 • U heeft al een governance opleiding gevolgd of enkele jaren ervaring als toezichthouder.
 • U beseft goed dat elke toezichthouder een keer te maken krijgt met de situatie dat ‘zijn’ organisatie in zwaar weer komt.
 • U weet dat het te laat is om dán nog te bepalen wat er moet gebeuren. Daarom wilt u zich nu al goed voorbereiden.
Doel en opzet

U ontwikkelt een helder inzicht in de diverse stadia die ondernemingen of organisaties in moeilijkheden doorlopen en wat er in die stadia concreet van u wordt gevraagd in uw toezichthoudende rol. Dit heeft een inhoudelijke kant maar gaat ook over het omgaan met emoties. Bijvoorbeeld: verschuiving van de focus van winst naar liquiditeit of een afwijkend verkoopproces van een ‘distressed organisatie’. Maar ook: hoeveel tijd is er nog en welke prioriteiten stel ik? Hoe ga ik om met mijn stakeholders? Moet de samenstelling van RvC/RvT (tijdelijk) worden gewijzigd?

De Masterclass ‘Organisaties in Zwaar Weer’ is grotendeels interactief. Aan de hand van een concrete praktijkcasus worden de stadia doorlopen. We werken niet met docenten maar experts in het faciliteren van het ‘laten ervaren’. Samen met de andere deelnemers komt uw eigen governance praktijk daarbij maximaal aan bod. We maken onbedoeld lastige zaken bespreekbaar. We ervaren wat de impact is van uw visie, emoties en overtuigingen. We discussiëren, werken met praktijksituaties en doen nieuwe inzichten op. Een optimale leeromgeving voor uw eigen ervaringen.

Programma:

Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Waar stuur je op als organisatie in moeilijkheden?
 • Hoeveel tijd is er nog en hoe managed de RvC/T die effectief?;
 • Wat zijn de beschikbare interventie-opties voor de RvC/T en hun effectiviteit in uiteenlopende situaties.
 • Waar ligt de ruimte om te handelen?
 • Wat is de opstelling in de relatie met de bank? Wat mag de bank wel en niet vragen?
 • Wat is cruciaal in nieuwe kredietovereenkomsten?
 • Op welke posities zet de RvC/T ervaren crisismanagers in? Bv. Wat doet een Chief Restructuring Officer? Zit die ook in de RvC/T? En hoe dan?
 • De RvC/T moet er dichter bovenop zitten, maar hoe zit het met de aansprakelijkheid?
 • Hoe ga je effectief om met lastige situaties, dilemma’s, directie en stakeholders (zoals vakbonden, OR en bankiers).
 • Hoe emoties (met name schuld- of schaamtegevoel en verlamming) herkennen, bijsturen en omzetten naar effectief handelen?

Werkwijze

Enkele weken voorafgaand aan de Masterclass wordt een conference call georganiseerd van 1 uur. Hierin worden vragen over de literatuur beantwoord en de instructies voor het huiswerk toegelicht. U heeft daarna ongeveer 4 weken ter beschikking om uw ‘huiswerk’ te maken. U wordt onder andere gevraagd om vooraf na te denken over 1 à 2 eigen casussen die voor de masterclass worden uitgewerkt (alles volgens heldere instructies).

De masterclass kenmerkt zich verder door een mix van interactieve theorie en ‘doen’. In een veilige setting met gelijkgestemden gaat u actief aan de slag met boardroom simulaties in kleine groepjes. Wij werken met professionele acteurs en uw eigen ingediende praktijkcases. We zijn flexibel om in te spelen op diverse rollen en processen (aandeelhouders, OR, accountant, leveranciers), maar ook op bijsturing van gedrag onder hoge druk.

logoicoon

“Als maar tenminste één betrokkene het hoofd koel zou kunnen houden….”

Programmaleiders

Drs. Bert Iedema RA

lees meer

Bart van Kersbergen

lees meer

Martin de Ruiter

lees meer
Tijdstip en investering

Planning: Dinsdag 4 juli | Dinsdag 26 september | Dinsdag 3 oktober 2017

Locatie: centraal in het land

Kosten: € 1.250,- (inclusief literatuur, lunches en diner). Vrijgesteld van BTW

Docenten: zelf ervaring als commissaris én met zwaar weer situaties

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.