IETS VOOR U ALS TOEZICHTHOUDER?

  • Advisering wat bij u past: branche, levensfase, omvang, dynamiek, etc
  • Uw unieke ‘pitch’, sollicitatiebrief en cv
  • Inventarisatie relevante ‘markt’, executive searchers en netwerk
  • Training sollicitatiegesprekken, verloop procedure en referenties

OPLEIDINGSADVIES NODIG?

IN HET KORT 

Niveau: Master
Kosten: € 1.250,- (vrijgesteld van BTW)
Datat: di 19 sept + di 14 nov.
Locatie: centraal in het land
Docenten: zelf ervaring als commissaris én met zwaar weer situaties

Masterclass ‘Solliciteren voor Commissarissen & Toezichthouders’

U ambieert een positie als toezichthouder en u beschikt al over het vereiste kennisniveau. Het blijkt echter niet zo eenvoudig om de eerste toezichthoudende functie te verkrijgen. Welke positie en branche passen bij u? Hoe schakelt u uw netwerk in? Welke vragen kunt u verwachten en wat is een verstandig antwoord? Uw cv is geschikt voor een executive positie, maar niet voor een toezichthoudende positie: hoe past u het aan? Hoe vraagt u referenties en hoe doet u uw due diligence?

Kortom, er zijn nogal wat vraagstukken. U wilt zich daarom goed voorbereiden. Daarvoor hebben wij de Masterclass Sollicitatietraining Commissarissen & Toezichthouders ontworpen: een praktische, gerichte training in 3 fasen, gericht op het verkrijgen van de eerste toezichthoudende functie.

Doelgroep

De deelnemers aan deze masterclass ambiëren een positie als toezichthouder en beschikken al over het vereiste kennisniveau over corporate governance. Zij willen nu concreet gaan solliciteren naar een toezichthoudende functie. De Masterclass Solliciteren voor Commissarissen & Toezichthouders wordt naar keuze in een kleine groep of volledig individueel gegeven.

Doel en opzet

U vergroot het inzicht in de ‘toezichthoudende markt’ en in uw eigen positie daarin en maakt zich een aantal praktische vaardigheden eigen die de kans op het verkrijgen van een toezichthoudende positie bevorderen. U leert uw netwerk te gebruiken, goede brieven te schrijven, adequate sollicitatiegesprekken met RvC/T, directie en executive searcher te voeren, referenties te benaderen en waar op te letten bij due diligence en overeenkomst.

Wij schrijven geen literatuur voor, maar werken met een aantal mini cases uit de toezichthoudende praktijk. Het traject is niet gericht op het trainen van “sociaal wenselijke antwoorden”, maar juist op het verhogen van uw authenticiteit. Deze aanpak optimaliseert de kans dat u in een toezichthoudende positie wordt benoemd die ook écht bij u past.

Programma:

De Masterclass heeft de volgende opbouw:

Fase 1: inventarisatie ‘markt’ en netwerk
Wij inventariseren samen uw persoonlijke sterktes en zwaktes, voorkeuren voor posities en uw vaardigheden in relatie tot toezichthoudende functies. Op basis hiervan begeleiden wij u bij het maken van uw ‘marktinventarisatie’: een staalkaart van branches en industrieën die mogelijk bij u passen. Daarna brengen wij samen uw bestaande netwerk in kaart en adviseren hoe u dit verder kunt uitbouwen. Ook komen aan de orde: inschrijven bij gespecialiseerde search-bureaus en bij welke, hoe introducties regelen, schrijven van sollicitatiebrieven en cv, enzovoort. Een complete cursus ‘met alles er in’.

Fase 2: training van gesprekken, verloop procedure, referenties
Vervolgens trainen wij u bij het voeren van sollicitatiegesprekken en gaan wij dieper in op gespreks- en interview-technieken, hoe concreet uw corporate governance kennis toe te passen en de impact van uw eigen gedrag. Wij adviseren over do’s & dont’s, het verloop van wervingsprocedures, referenties, met wie wel of niet spreken en wat moet dan aan de orde komen. Elke type gesprek oefenen wij concreet, gevolgd door persoonlijke feedback. Wij ronden af met de due diligence en aandachtspunten bij uw overeenkomst als toezichthouder (honorarium, vrijwaring, verzekering).

Afsluiting: ‘examen’ met gesimuleerde sollicitatieprocedure
De training wordt afgesloten met het concreet oefenen van een sollicitatieprocedure die u stap voor stap doorloopt, ontleend aan een concrete casus/vacature. U doet uw huiswerk, schrijft een sollicitatiebrief, belt met de headhunter en de voorzitter RvC en voert vervolgens 2 gesimuleerde sollicitatiegesprekken met de voorzitter RvC en voorzitter RvB (rollen worden door onze docenten gespeeld). In deze procedure komt het door u geleerde in alle rijkdom en schakeringen aan de orde. Wij toetsen niet specifiek op corporate governance kennis en persoonlijk functioneren, maar waar nodig komt dit natuurlijk wel aan de orde in de voorbereiding en gesprekken. Wij evalueren de door u toegepaste sollicitatietechnieken in boardroom settings. U mag dit zien als een afrondend ‘examen’.

Werkwijze

De masterclass begint met een individueel intake gesprek. In onderling overleg stellen wij een voor u geschikt programma samen. Dit vindt plaats binnen een 1-op-1 traject of een kleine groep.

Een 1-op-1 traject gaat razendsnel en biedt de mogelijkheid om de training volledig op uw persoonlijke situatie en achtergrond toe te spitsen. De interactie met onze ervaren docenten is intensief en levert een hoog rendement op. De doorlooptijd is flexibel. In beginsel kan op elk gewenst moment worden aangevangen. Afspraken worden in onderling overleg gemaakt, zowel overdag als ’s avonds zijn mogelijk.
Een kleine groep (maximaal 6 personen!) biedt de mogelijkheid om ook van de ervaringen van andere deelnemers te leren en uw netwerk verder te vergroten. Uw leerervaringen worden rijker. Het afsluitende ‘examen’/sollicitatietraject wordt echter nog steeds individueel doorlopen. De Masterclass in kleine groepen vindt plaats op 3 avonden + een dagdeel voor de sollicitatieprocedure.

Voor een optimaal rendement is het van belang dat u ‘huiswerk’ maakt in de weken die liggen tussen de avonden waarop de Masterclass plaatsvindt: u brengt onder meer uw netwerk in kaart, schrijft uw cv en een sollicitatiebrief en bereidt zich voor op de sollicitatieprocedure zelf en de door u te voeren gesprekken.

Wij maken band-opnames van onze gesprekken met u. Deze zijn alleen voor u bestemd en vormen een waardevol ‘naslagwerk’ voor u om binnen een redelijk tijdsbestek bij u passende toezichtfuncties te verwerven.

logoicoon

“Als maar tenminste één betrokkene het hoofd koel zou kunnen houden….”

Programmaleiders

Drs. Bert Iedema RA

lees meer

Mr. Josée Bosman BSc

lees meer
Tijdstip en investering

Planning: di 19 sept + di 14 nov.

Locatie: centraal in het land

Kosten: € 1.250,- (vrijgesteld van BTW)

Docenten: zelf ruime ervaring als commissaris en met advisering voor sollicitaties naar toezichthoudende functies

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.