IETS VOOR U ALS TOEZICHTHOUDER?

 • Ontvlechting van geïntegreerde ondersteunende processen
 • Nieuwe organisatie en bestuurlijke bezetting voor gesplitste organisaties
 • Dialoog RvT met stakeholders en omgaan met emoties
 • Essentiële info voor RvT en belangrijke early warning signalen

OPLEIDINGSADVIES NODIG?

IN HET KORT 

Niveau: Master
Kosten: € 1.250,-, vrijgesteld van BTW
Locatie: centraal in het land
Docenten: zelf ervaring als commissaris én met zwaar weer situaties

Masterclass ‘Toezicht op… ontvlechting fusies in non-profit’

De fusie blijkt mislukt, dreigt te mislukken of er wordt gesteld dat die heeft gefaald. De kwaliteit van de dienstverlening (zorg, onderwijs) daalt wellicht en de financiële positie verslechtert. Misschien ook is er veel onrust bij cliënten, politiek of medewerkers. Hoe stelt je objectief vast of de fusie is mislukt? Wie doet dat? Hoeveel tijd is er nog? Wat splits je dan? Wat worden de strategie, bestuurlijke bezetting en organisatiestructuur voor de gesplitste entiteiten? Wie stelt die vast? Voor of na de ontvlechting? Hoe wordt medezeggenschap ingericht? Wat is de rol van de RvT? Wat voor interventie-mogelijkheden heeft u? Waar legt u de prioriteit? Waar stuurt u op? “Bestuurders beseffen niet dat een ontvlechting vele malen moeilijker is dan een fusie (Marcel Wintels, Amarantis)!”

Doelgroep

De deelnemers aan deze masterclass hebben een governance opleiding gevolgd of enkele jaren ervaring als toezichthouder, specifiek in de non-profit sector. Zij realiseren zich dat steeds meer fusie-organisaties ontvlechten en dat het hun organisatie ook kan overkomen, al dan niet onder externe of financiële druk. Zij weten dat het te laat is om zich nog op de vraagstukken te oriënteren als de ontvlechting in hoog tempo moet geschieden. Zij willen inzicht hebben in de vraagstukken die spelen, de besluitvorming en hoe op de ontvlechting adequaat toezicht te houden.

Doel en opzet

Aan de hand van regelgeving en lessons learned van eerdere ontvlechtingen bouwen we inzicht op in het speelveld, de dynamiek en de vraagstukken van een ontvlechtingsproces. Aan de hand van een concrete casus (Amarantis of Uva-HvA) verdiepen we de kennis over de te maken keuzes, de alternatieven, de risico’s, de benodigde informatie en de op te stellen beleidsplannen en financiële projecties. Vervolgens gaan we na wat er inhoudelijk van de toezichthouder verlangd wordt, de boardroom dynamics, de rol van de toezichthouder zelf en effectieve omgang met aanwezige emoties.

De Masterclass ‘Ontvlechting fusies in non-profit’ is grotendeels interactief. We beginnen in Blok 1 (ochtend) kort met de kernpunten van de governance codes en de redenen voor ontvlechting. Wij bespreken de vraagstukken, planning en mile-stones van het ontvlechtings-traject met de deelnemers. We gaan na wat er benodigd is om het ontvlechtingsbesluit te kunnen nemen en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan voordat groen licht aan de feitelijke ontvlechting kan worden gegeven. In de Masterclass gaan wij niet in op specialisti-sche, fiscale, juridische en financiële vraagstukken. Wij focussen op de échte vragen.

In Blok 2 (middag) wordt dieper ingegaan op de consequenties voor de toezichthouder zelf: wanneer moeten de RvT’s en directies van de gesplitste entiteiten zijn benoemd? Welke bevoegdheden worden met welke fasering overgedragen? Welke vraagstukken mogen na de fusie worden geadresseerd en welke voorwaarden worden gesteld voordat de fusie mag plaatsvinden? Waar stuurt de RvT precies op? Moeten beleidsplannen en financiële projecties door de ‘nieuwe’ organisaties worden vastgesteld of heeft de ‘oude’ RvT hier een verantwoordelijkheid? Hoe dicht zit de RvT op het proces?

In Blok 3 (avond) gaan wij dieper in op de specifieke (gedrags)dilemma’s waar u als toezichthouder mee te maken heeft in een ontvlechtingsproces en hoe daar effectief mee om te gaan. We kijken met name naar de interactie tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ RvT’s, RvB’s en stakeholders en binnen de RvT’s zelf. We discussiëren, verbreden ons EQ instrumentarium en doen nieuwe inzichten op (ook over onszelf!).

Programma:

Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe ernstig is de problematiek? Is er nog ruimte om alternatieven te onderzoeken? Hoe stel je dat vast? Welke opties zijn er? Wat voor second opinions kun je vragen?
 • Hoe ontvlecht je als er alleen een personele unie op bestuurlijk niveau is? Valkuilen?
 • Wat voor vraagstukken spelen er als er ook de ondersteunende processen (administratie, mgt rapportages, inkoop, huisvesting) deels zijn geïntegreerd? Maakt het daarbij uit of zij in shared service centers of centrale stafdiensten zijn ondergebracht? Wat is de impact als van een sterke verwevenheid met de primaire processen (onderwijs, zorgverlening)?
 • Hoe splits je de primaire processen met instandhouding van kwaliteit? Wat voor scenario’s zijn gebruikelijk?
 • Wie stelt het nieuwe organisatiemodel en de bestuurlijke bezetting van de gesplitste organisaties vast? Is dat nog de gecombineerde RvT/RvB van de fusie-organisatie of benoem je die eerst voor de ‘nieuwe’ entiteiten?
 • Er zijn veel operationele en strategische vraagstukken voor de ‘nieuwe’ organisaties. Welke kun je aan hen delegeren en welke adresseert de ‘oude’ organisatie?
 • Wat is key voor klanten (patiënten, leerlingen), medewerkers, politiek en anderen? Hoe betrek je ze? Hoe intensief? Moet de RvT zelf aan de dialoog meedoen?
 • Als de ontvlechting snel moet, door externe druk of slechte financiële situatie, waar moet je dan in ieder geval op letten?
 • Hoe intensief is het toezicht op de ontvlechting? Welke ruimte geeft de RvT aan de RvB? Welke info moet de RvT zeker krijgen? Wat zijn belangrijke early warning signalen? Heeft de RvT een rol bij weerstanden binnen of buiten de organisatie?
 • Als het niet goed gaat: welke interventie-opties heeft de RvT? Wanneer pas je ze toe? Hoe gaat u om met emotionele weerstanden: bij management, medewerkers, stakeholders (huurders, patiënten, leerlingen, ouders …)
 • Wrap up, take-aways voor de dagelijkse praktijk als toezichthouder

Werkwijze

De deelnemers krijgen vooraf huiswerk: zij bestuderen een non-profit code en werken een actuele casus uit. Op die manier halen wij optimaal rendement uit de Masterclass en houden we de ‘theorie-overdracht’ beknopt. Vraagstukken worden van diverse kanten belicht. In groepjes worden de cases uitgewerkt. Gedrags- en emotie-issues worden in rollenspellen met professionele acteur uitgediept. 1-op-1 feedback wordt in een veilige setting gegeven.

Enkele weken voorafgaand aan de Masterclass wordt een conference call georganiseerd van 1 uur. Hierin worden vragen over de literatuur beantwoord en de instructies voor het huiswerk toegelicht. U heeft daarna ca. 2 weken ter beschikking om uw ‘huiswerk’ te maken.

logoicoon

“Als maar tenminste één betrokkene het hoofd koel zou kunnen houden….”

Programmaleiders

Blok 1

Jan Bultsma

lees meer

Blok 2 & 3

Blok 3

Tijdstip en investering

Planning: De Masterclass duurt 1 dag, inclusief avond (9.00 – 21.00). Maandag/Dinsdag XX September of Donderdag/Vrijdag XX oktober 2017

Locatie: centraal in het land

Kosten: € 1.250,- (inclusief literatuur, lunches en diner). Vrijgesteld van BTW

Contact: Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Docenten: zelf ervaring als commissaris en met ontvlechting van fusies in de non-profit sector

Didactische opzet: In de Masterclass wordt ruim aandacht besteed aan verbreding van “uw toolkit” met onorthodoxe interventie mogelijkheden voor de moderne toezichthouder. Natuurlijk wordt aan het eind van de cases steeds inhoudelijke terugkoppeling gegeven. Hoe geef je steun aan een collega toezichthouder en bestuurder en hoe breng je gevoelens en emoties op een respectvolle, effectieve wijze aan de orde. Toegepaste boardroom dynamics dus!

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.