IETS VOOR U ALS TOEZICHTHOUDER?

 • Diverse onorthodoxe interventiemogelijkheden voor RvC/T
 • Verdieping van inzicht in familie dynamics
 • Rollenspellen en oefeningen voor RvC: omgaan met familie-emoties
 • Belichting valkuilen met praktijkcases

OPLEIDINGSADVIES NODIG?

IN HET KORT 

Niveau: Master
Kosten: € 1.250,-, vrijgesteld van BTW
Data: do 28 sept + di 10 okt
Locatie: centraal in het land
Docenten: zelf ervaring als commissaris én met zwaar weer situaties

Masterclass ‘RvC en opvolging in een familiebedrijf’

Opvolging… de achilleshiel voor de continuïteit van een familiebedrijf. Bij uitstek een bron voor emoties en conflicten… De DGA wordt al wat ouder, verliest zijn scherpte, maar wil zéker nog geen afstand nemen. U dringt er op aan dat er stappen worden gezet, maar twijfelt ook ernstig of de kinderen het wel kunnen. Dan hebben we het nog niet gehad over de emoties en weerstanden bij de echtgenote en andere familieleden, de directie en de medewerkers.

Wie heeft straks de zeggenschap? Krijgt de ‘arme tak’ het superdividend dat zij eist? Hoe om te gaan met de bank, want die geeft de voorkeur aan een buitenstaander? Hoe manoeuvreert de RvC in dit mijnenveld dat vol staat van bestuurlijke vraagstukken en spanningen? Wat voor interventie-mogelijkheden heeft u? Waar moet u zich op focussen? Hoe hanteert u emoties?

Doelgroep

De deelnemers aan deze masterclass hebben een governance opleiding gevolgd of enkele jaren ervaring als commissaris, specifiek bij een familiebedrijf. Zij realiseren zich dat een goede voorbereiding van de opvolging in een familiebedrijf minstens vijf jaar kost en dat het, naast selectie van de opvolger en de positie van de onderneming, cruciaal is om inzicht te hebben in de familieverhoudingen en -dynamiek. En dat de commissaris een weg kan vinden tussen emoties en (sluimerende) conflicten, die goed is voor familie én onderneming.

Doel en opzet

Bij opvolging binnen een familiebedrijf staat niet de inhoud centraal, maar de emoties. Maar u wilt wel beslagen ten ijs komen. Daarom verdiepen we eerst het inzicht in de diverse vraagstukken rondom bedrijfsopvolging, aan de hand van een concrete case. Vervolgens gaan we na welke ‘familie-dynamics’ er kunnen spelen en hoe de commissaris daarin kan sturen. Hoe gaat u om met weerstanden en emoties?
In de Masterclass gaan wij niet in op specialistische, fiscale, juridische en financiële vraagstukken (erfrecht, ab-heffing, waardebepaling, etc). We focussen op de échte issues.

De Masterclass ‘RvC en familie-opvolging’ is grotendeels interactief. Blok 1 (ochtend) is inhoudelijk. We inventariseren belangen en vraagstukken rondom bedrijfsopvolging bij DGA, familie en belanghebbenden. We kijken naar de invloed van levensfase en financiële conditie van de onderneming en manieren om leiding en eigendom te splitsen. Hoe beoordeel je of de kinderen geschikt zijn voor opvolging en hoe leid je ze op? Hoe selecteer je een ‘directeur van buiten’? Hoe gaat de onderneming (én RvC!) om met nieuwe ideeën en stijl van leiderschap van de opvolger? We zijn niet zozeer geïnteresseerd in het ‘juiste’ antwoord, maar in de processen die kunnen spelen en hoe de RvC die vorm kan geven.

In Blok 2 (middag) wordt dieper ingegaan op de rol van de RvC zelf. Familierelaties kunnen gecompliceerd zijn en conflicten zijn snel geboren. Emotionele banden en zakelijke belangen kunnen spanningen opleveren door ambities of botsende karakters. Uitvergrote verschillen kunnen leiden tot competitiedrang of een machtsstrijd. Dan is er weinig nodig voor ‘de vlam in de pan’. In het bijzonder bij bedrijfsopvolging! Middels rollenspellen en regie-sessies met een professionele acteur oefenen we in het concreet maken van de dilemma’s en hoe daar effectief mee om te gaan als commissaris.
Als commissaris bent u ook een mens en worstelt u regelmatig met persoonlijke dilemma’s.

In Blok 3 (avond) gaan wij daar dieper op in: hoe sta ik er zelf in, hoe breng ik slecht nieuws terwijl ik van nature liever conflicten mijd, ben ik te hard, hoe kom ik over, hoe voorkom ik dat mijn eigen positie in het geding komt? We bespreken de typische issues en vooral oefenen we veel in het daarmee omgaan in de commissaris-rol. Zo verdiepen we ons zelf-inzicht in een veilige setting en wordt de mogelijkheid geboden om thema’s bespreekbaar te maken waarover u met anderen nauwelijks kunt spreken.

Programma:

Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat zijn de kernwaarden en (immateriële en emotionele) belangen van de familieleden, en in het bijzonder de DGA? Hoe komen die op de lange termijn het best tot hun recht?
 • Wie van de kinderen mag de zaak overnemen? Hoe geef je zijn ontwikkelpad vorm? Wanneer begin je daarmee? En wanneer begin je dan met externe opvolging?
 • De machtsverhoudingen verschuiven bij opvolging. Hoe ga je daarmee om, inhoudelijk én emotioneel? Is de tijd rijp of de onderneming toe aan een externe aandeelhouder? Wat gebeurt er dan in het krachtenveld binnen de familie en de directie?
 • Is het wenselijk om leiding en eigendom te scheiden? Hoe maak je dat bespreekbaar?
 • Hoe ga je om met typische weerstanden en emoties bij opvolging: angst voor een ‘zwart gat’, tegenzin om afstand te doen van controle en macht, verlies van identiteit, niet kunnen kiezen tussen kinderen of juist voortrekken, gevoel van onmisbaarheid, medewerkers die zijn gewend aan autoritaire stijl.
 • Is het verstandig om de vertrekkende ondernemer (op termijn) in RvC of RvA te benoemen? Zo niet, hoe geef je hem dan een waardige (en efffectieve!) rol?
 • Welke consequenties heeft de opvolging voor de samenstelling van de RvC?
 • Waar loop je zelf tegen aan als commissaris? Hoe maak je zaken die je lastig vindt bespreekbaar? Zoals de onuitgesproken issues binnen de familie: zwaktes, manipulatie, concurrentie, tegenstrijdige belangen, slecht nieuws camoufleren.
 • Welke manoeuvreerruimte is er nog als de onderneming in zwaar weer verkeert?
 • Er draagt serieuze schade (door patstelling over opvolging, of opvolger functioneert matig): welke interventie-opties heeft de RvC? Wanneer pas je die toe?
 • Wrap up, take-aways voor de dagelijkse praktijk als commissaris

Werkwijze

De deelnemers krijgen vooraf huiswerk: zij bestuderen ‘best practices’ voor familiebedrijven plus 1 à 2 artikelen en werken een actuele casus uit. Op die manier is het rendement van de Masterclass optimaal en houden we de ‘theorie-overdracht’ beknopt. Vraagstukken worden van diverse kanten belicht. Steeds worden familie dynamics, gedrags- en emotie-issues geïntegreerd met de inhoudelijke vraagstukken. Cases worden in rollenspellen met professionele acteur uitgediept. 1-op-1 feedback wordt in een veilige setting gegeven.

Enkele weken voorafgaand aan de Masterclass wordt een conference call georganiseerd van een ½ uur. Hierin worden vragen over de literatuur beantwoord en de instructies voor het huiswerk toegelicht. U heeft daarna ca. 2 weken ter beschikking om uw ‘huiswerk’ te maken.

logoicoon

“Toezicht in een familiebedrijf vindt niet plaats in de boardroom, maar aan de keukentafel.”

Programmaleiders

Blok 1

Drs. Albert Jan Thomassen

lees meer

Blok 2 & 3

Drs. Bert Iedema RA

lees meer

Blok 3

Martin de Ruiter

lees meer
Tijdstip en investering

Planning: De Masterclass duurt 1 dag, inclusief avond (9.00 – 21.00).
do 28 sept + di 10 okt

Locatie: centraal in het land

Kosten: € 1.250,- (inclusief literatuur, lunches en diner). Vrijgesteld van BTW

Docenten: zelf ervaring als commissaris en met problematiek in familiebedrijven

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.