Partners

Merlin’s View is een kennis- en begeleidingscentrum voor governance vraagstukken. Wij verzorgen sinds 2010 gespecialiseerde opleidingen voor commissarissen en toezichthouders, op vier manieren. Wij geven eigen masterclasses via open inschrijving aan kleine groepen of individueel, op aanvraag verzorgen wij in-house masterclasses en tenslotte treden wij op voor andere opleidingsinstituten voor governance. Daarnaast verzorgen wij coaching voor (aankomend) toezichthouders, fungeren wij als sparring partner voor lastige vraagstukken en kunt u onze vertrouwenspersonen voor toezichthouders om hulp en advies vragen.

Het Consulaat is een adviesbureau gericht op de gedragskant van organisatieverandering. De focus ligt op het beter benutten van diversiteit en lerend vermogen van organisaties. Door de interactie en de onbespreekbare zaken toch bespreekbaar te maken helpen we organisaties om ongewenste patronen te doorbreken en samenwerking en prestaties te verbeteren. Het Consulaat begeleidt teams bij het (h)erkennen van karakterverschillen en verbeteren van vaardigheden om die verschillen productief te maken. Het Consulaat werkt met theatermethodieken en acteurs om het echte gesprek te starten en ervarend te kunnen leren om zo de creativiteit en verbeeldingskracht van mensen optimaal te benutten.

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact me u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.